फूलवारी सामुदायिक  रेडियो १०५.४ मेघाहर्ज लहान न. पा. १४ (सिरहा)

रेडियो कार्यक्रम तालिका

समयआईतवारसोमवारमंगलवारब्ुाधवारविहिवारशुक्रवारश्निवार
५ः३० – ६ः००भजनभजनभजनभजनभजनभजनभजन
६ः०० – ६ः३०साझा खबर (CIN)साझा खबर (CIN)साझा खबर (CIN)साझा खबर (CIN)साझा खबर (CIN)साझा खबर (CIN)साझा खबर (CIN)
६ः३० – ७ः१५राष्ट्रिय गीतराष्ट्रिय गीतराष्ट्रिय गीतराष्ट्रिय गीतराष्ट्रिय गीतराष्ट्रिय गीतराष्ट्रिय गीत
७ः१५ – ७ः३०BBC NewsBBC NewsBBC NewsBBC NewsBBC NewsBBC News
७ः३० – ८ः००मधेशवाणी रेडियो कार्यक्रममधेशवाणी रेडियो कार्यक्रममधेशवाणी रेडियो कार्यक्रममधेशवाणी रेडियो कार्यक्रममधेशवाणी रेडियो कार्यक्रममधेशवाणी रेडियो कार्यक्रमनेपाली गीतहरु
८ः०० – ८ः३०हिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरु
८ः३० – ९ः३०ह्ेलो फुलवारी नेपालीमाहिन्दी गीतहरुमैथली फुहार मैथिलीमाहिन्दी गीतहरुहेल्लो फुलवारी नेपालीमाहिन्दी गीतहरुमनको प्रतिभा
९ः३० – १०ः००फुलवारी खबर (नेपाली)फुलवारी खबर (नेपाली)फुलवारी खबर (नेपाली)फुलवारी खबर (नेपाली)फुलवारी खबर (नेपाली)फुलवारी खबर (नेपाली)फुलवारी खबर (नेपाली)
१०ः०० – ११ः००नेपाली गीतहरुनेपाली गीतहरुनेपाली गीतहरुनेपाली गीतहरुलोक लहरीसखी सहेलीनेपाली गीतहरु
११ः०० –३ः००विश्रामविश्रामविश्रामविश्रामविश्रामविश्रामविश्राम
३ः०० – ३ः३०हिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरु
३ः३० – ४ः००फुलवारी खबर (मैथली)फुलवारी खबर (मैथली)फुलवारी खबर (मैथली)फुलवारी खबर (मैथली)फुलवारी खबर (मैथली)फुलवारी खबर (मैथली)फुलवारी खबर (मैथली)
४ः०० – ५ः००रोजाई तपाईकोरोजाई तपाईकोरोजाई तपाईकोहेल्लो फुलवारी नेपालीमारोजाई तपाईकोनेपाली गीतहरुनेपाली गीतहरु
५ः०० – ६ः००पसन्द अपन–अपनपसन्द अपन–अपनपसन्द अपन–अपनपसन्द अपन–अपनपसन्द अपन–अपननेपाली गीतहरुनेपाली गीतहरु
६ः०० – ७ः३०मैथिली÷थारु गीतहरुमैथिली÷थारु गीतहरुमैथिली÷थारु गीतहरुमैथिली÷थारु गीतहरुमैथिली÷थारु गीतहरुमैथिली÷थारु गीतहरुमैथिली÷थारु गीतहरु
७ः३० – ८ः००साझा खबर (CIN)साझा खबर (CIN)साझा खबर (CIN)साझा खबर (CIN)साझा खबर (CIN)साझा खबर (CIN)साझा खबर (CIN)
८ः०० – ८ः४५नेपाली गीतहरुनेपाली गीतहरुपरिवर्तनको आवाजनेपाली गीतहरुनेपाली गीतहरुनेपाली गीतहरुनेपाली गीतहरु
८ः४५ – ९ः१५BBC NewsBBC NewsBBC NewsBBC NewsBBC NewsBBC NewsBBC News
९ः०० – ९ः४५साझा सवाल
९ः१५ – १०ः००हिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरुGood Night SMSLove Story Program Timi Ra MaGood Night SMSहिन्दी गीतहरुहिन्दी गीतहरु

© 2016 Radio Phoolwari. All Right Reserved. Powered by Fine Creation & Hamro Patro. A Swadesh Infosys Creation [+977-056-501060].